Warunki i etapy produkcji urządzeń browarniczych

Warunki i kolejność etapów produkcji urządzeń dla twojego browaru są zwykle następujące: 

  1. Koordynacja warunków produkcji, podpisanie umowy na produkcję sprzętu;
  2. Zaliczka (75%);
  3. Produkcja sprzętu;
  4. Demonstracja gotowego sprzętu na terytorium przedsiębiorstwa;
  5. Podpisanie świadectwa odbioru sprzętu;
  6. Ostateczne obliczenie i przygotowanie do wysyłki: pakowanie, rejestracja dokumentów towarzyszących i celnych.
  7. Transport sprzętu (firma transportowa lub transport klienta).
  8. Instalacja i uruchomienie sprzętu na terenie przedsiębiorstwa klienta (na podstawie oddzielnej umowy).
  9. Podpisanie aktu uruchomienia.

 BROVARNI © 2011 — 2022